top of page
Post top
  • Foto van schrijverBabke Hogenhuis

Een opportunity scan in Utrecht

Van Statisch naar dynamisch ruimtegebruik


De strategie Smart Mobility van de Gemeente Utrecht richt zich op de stad van de toekomst. Een aantrekkelijke, bereikbare stad, waarin het mobiliteitssysteem efficiënt en duurzaam is passend bij de ambitie van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’.

Een van de drie pijlers binnen deze smart mobility strategie is ‘Van statisch naar dynamisch ruimtegebruik’ en richt zich op de vraag: Hoe kunnen we de beschikbare ruimte dynamisch inrichten en benutten voor optimale mobiliteit binnen de stad?

Om die vraag te kunnen beantwoorden zijn we samen met de Gemeente Utrecht gestart met een Opportunity Scan. In deze Opportunity Scan brengen we de kansen voor multifunctioneel ruimtegebruik in kaart. Om daadwerkelijk te kunnen komen tot een implementatie en opschaling beginnen we klein. Namelijk met het selecteren van één straat. In een co-creatieve kick-off hebben we verschillende kansrijke straten in kaart gebracht. Deze straten vallen op omdat ze door (te) veel verschillende gebruikers worden gebruikt, of omdat er (te) veel functies aan de straat zijn toegewezen. Aan de hand van een aantal criteria beoordelen we de geschiktheid van deze straten voor de Opportunity scan en een mogelijke pilot in de vervolgfase.

Met een grondige analyse brengen we de verschillende kenmerken van de geselecteerde straat in detail in kaart. Voorbeelden van kenmerken zijn: type gebruik, profiel en bewegwijzering. Daarnaast gaan we in een co-creatie workshop in gesprek met stakeholders van de straat. Met bewoners, ondernemers, en andere belanghebbenden identificeren we uitdagingen en kansen voor meervoudig ruimtegebruik. De uitkomsten van deze workshop zullen, samen met de resultaten uit de analyse, de basis vormen voor heldere concepten om in Utrecht de transitie in te zetten van statisch naar dynamisch ruimtegebruik.

Wordt vervolgd…!


Comments


bottom of page