top of page
Post top
  • Foto van schrijverFenja Günther

Officiële start van Smart Zone Buffer met de stad Helmond voor het DMI Eco-systeem


Op vrijdag 19 april 2024 hebben we een moment gevonden om het officieel te maken! De gemeente Helmond, DMI Eco-systeem, SWARCO, MAPtm, V-Tron, Future Mobility Park en Coding the Curbs hebben officieel een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op Intertraffic 2024. Deze ondertekening markeert de officiële start van het Smart Zone Buffer-project in Helmond als onderdeel van het DMI Eco-systeem. Met deze samenwerking hopen we een intelligent toegangssysteem te ontwikkelen en te testen dat in de komende jaren in veel gemeenten in Nederland kan worden opgeschaald.Het Smart Zone Buffer-initiatief is bedoeld om de urgente uitdagingen waarmee steden vandaag de dag worden geconfronteerd aan te pakken, waaronder verkeersveiligheid, levenskwaliteit en milieueffect. Naarmate stedelijke gebieden blijven groeien, wordt de vraag naar slimmere, duurzamere infrastructuur steeds crucialer. Als onderdeel van het DMI Eco-systeem streven we ernaar bij te dragen aan een duurzamer en datagestuurd Nederland.


Een digitale stadsomwalling voor intelligente toegang creëren

Het doel van Smart Zone Buffer is om de digitale stadsomwalling te creëren, waarbij een stad bepaalt wie wanneer en onder welke voorwaarden mag binnenkomen. We zullen een overkoepelend digitaal systeem voor stads toegang, wetgevende regelgeving en toegankelijkheidsvoorwaarden voor voertuigen en bestuurders creëren.

De basis hiervoor zijn 4 functionele verticalen die door de organisaties binnen ons consortium worden ingebracht. 


Ruimte reguleren en handhaven met UVAR

UVAR is de manier om ruimte te reguleren en te handhaven op basis van voertuig- en gebruikerscriteria. Via SWARCO's MyCity-dashboard wordt het mogelijk om zowel statische als dynamische zones binnen stedelijke gebieden te creëren, met gebruik van een verzameling diensten bekend als "Data15". Deze diensten verzamelen cruciale gegevenspunten om ervoor te zorgen dat verkeersstromen worden geoptimaliseerd voor veiligheid, efficiëntie en milieuvriendelijkheid. Door het integreren van het stedelijk mobiliteitsmanagementplatform met diverse verkeerscontroleapparaten in Helmond, stellen we nauwkeurige verkeersmonitoring en -management mogelijk.Bestuurders en voertuigen leiden met verkeersmanagement

Verkeersmanagement zal worden gebruikt om gewenste routes te beheren en bestuurders/voertuigen door stedelijke gebieden te leiden. MAPtm draagt bij door de Traffic Management Service Desk te implementeren, die stedelijk mobiliteitsbeleid digitaliseert en vertaalt naar operationele, datagestuurde verkeersmanagementoplossingen. Deze dienst is cruciaal voor de real-time toepassing van slimme mobiliteitsstrategieën in het dagelijkse verkeer. Een andere spannende ontwikkeling is de samenwerking tussen SWARCO en TomTom, die zich richt op de integratie van TomTom's navigatiesystemen in het project. Deze integratie adviseert niet alleen weggebruikers over optimale routes, maar zal binnenkort ook real-time updates over de luchtkwaliteit binnen de kaarten van Helmond bieden, wat de algehele gebruikerservaring en veiligheid verbetert.


Steden informeren en ondersteunen met ISA

ISA zal worden gebruikt om de maximaal toegestane snelheid in de stad te informeren en aan te moedigen - en om verkeersborden direct bij te werken. Deze belangrijke functie van SmartZone Buffer zijn de ISA-compatibele voertuigen ontwikkeld door V-Tron. Deze voertuigen zijn uitgerust om verkeersborden te lezen, waardoor gemeenten de effectiviteit van nieuwe verkeersmaatregelen, zoals snelheidslimieten, kunnen verifiëren en ervoor kunnen zorgen dat deze overeenkomen met de richtlijnen van de aangewezen zones.
Toegewezen ruimte en multifunctionaliteit met CTC

Coding the Curbs zal worden gebruikt om digitale en boekbare (ont)laadzones binnen steden te creëren. SmartZone Buffer stelt ook de gemeente Helmond in staat om stedelijke ruimtes dynamisch meerdere functies toe te wijzen—zoals parkeren, laden, lossen en zelfs terrassen—binnen één dag, aangepast aan de onmiddellijke behoeften van de stad. Deze flexibiliteit is cruciaal voor het efficiënter en duurzamer beheren van stedelijke ruimten. Vooruitkijkend zullen logistieke aanbieders de SmartZone Buffer-app, ontwikkeld door ons bij Coding the Curbs, kunnen gebruiken om specifieke tijden voor laden en lossen te reserveren, waardoor logistieke operaties worden gestroomlijnd en congestie wordt verminderd.


Daarnaast voeren de TU/e en de HAN University of Applied Sciences onderzoek uit naar gebruikerservaringen en de effectiviteit van deze implementaties, zodat de oplossingen zowel praktisch als voordelig zijn voor de gemeenschap.


Samenwerkende impact en de weg vooruit

Deze samenwerking getuigt van de kracht van innovatieve publiek-private partnerschappen gericht op het bevorderen van slimme, duurzame stedelijke ontwikkeling. Terwijl we naar de toekomst kijken, staat de SmartZone Buffer als een baken van intelligente connectiviteit en stedelijke mobiliteit, klaar om de leefbaarheid en functionaliteit van steden niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld te verbeteren. We zijn enorm trots op ons team en onze partners nu we deze belangrijke stap zetten richting de toekomst van mobiliteit en logistiek. Samen banen we de weg voor steden om te gedijen in het tijdperk van slimme en duurzame mobiliteit. 🌍

תגובות


bottom of page