top of page
data analysis white_300x.png

Data en inzichten openbare ruimte

Ons data-aanbod. Beheer de logistiek, breng verkeershotspots in kaart en analyseer het gebruik van de buiten ruimte. Data helpt u bij de ruimtelijke ordening en het nemen van weloverwogen beslissingen om uw stadsambities te verwezenlijken.

Ontketen de kracht van data: moeiteloos toezicht houden op logistiek, laad- en loshotspots analyseren en besluitvorming verbeteren

Een geïntegreerde databenadering

Onze unieke aanpak combineert bezettingsgegevens van onze Smart Zone-sensoren, reserveringsinformatie van ons digitale platform en inzichten uit de logistiek. Deze gebundelde dataset is de stuwende kracht achter ons Coding the Curbs Dashboard, waardoor realtime feedback, optimalisatie, en effectieve regulering van de Smart Zones mogelijk is.

data collection_300x.png
Iphone Standing.jpg
CTC Mockups Macbook Dashboards 2.png

Stedelijke dynamiek verduidelijken

Onze data is meer dan alleen cijfers; het vormt de basis voor het creëren van een digital twin van Smart Zones. Deze virtuele modellen bieden een begrijpelijk inzicht in de dynamiek van de openbare ruimte, waardoor besluiten kunnen worden gemaakt die de efficiëntie verbeteren, de uitstoot verminderen en de veiligheid verhogen. Zo stellen wij steden in staat tot datagedreven stadsplanning en geofencing.

Veiligheid en privacy

Het beschermen van gevoelige gegevens heeft bij ons de hoogste prioriteit. Ons team excelleert in het bouwen van robuuste en veilige systemen met absolute respect voor de privacy van uw stad of bedrijf. Uw informatie en gegevens wordt bij ons met uiterste zorgvuldigheid behandeld.

Geïnteresseerd in datagedreven besluitvorming?

Coding the Curbs help u om logistiek niet langer als een uitdaging, maar als een instrument te zien, die u helpt bij het vormgeven van steden waar data vooruitgang aandrijft. Welkom in een toekomst waar data wordt ingezet om intelligentere steden te creëren.

bottom of page