top of page

Digitale Smart Zones

Wij helpen steden om laad- en losruimtes te digitaliseren. Gebruikers kunnen gemakkelijk via onze app een tijdsvak op de Smart Zone reserveren en digitale controle wordt hierdoor mogelijk. Gedurende de dag kan de Smart Zone van functie wisselen. 

✔ geoptimaliseerd ruimtegebruik

✔ veiligere straten

✔ gestroomlijnde stadslogistiek

Smart Zone Elementen

Onze oplossingen

Wij zijn een oplossingsaanbieder en realisatiepartner voor innovatieve steden. 

Data en inzichten
openbare ruimte

Curbside Data Analysis_300x.png

Ons data-aanbod. Beheer de logistiek, breng verkeershotspots in kaart en analyseer het gebruik van de buiten ruimte. Data helpt u bij de ruimtelijke ordening en het nemen van weloverwogen beslissingen om uw stadsambities te verwezenlijken.​

Stakeholder engagement

Stakeholder Engagement_300x.png

Onze methode om impact te realiseren. Bewoners, ondernemers en lokale stakeholders betrekken om de context te begrijpen, kansen in kaart te brengen, de spelregels vast te stellen en gezamenlijk draagvlak te creëren.

Smart Zone
realisatie

Smart Zone Realization_1_300x.png

Onze oplossing: boekbare en multifunctionele ruimtes. De Smart Zones maken efficiëntere logistiek, digitale controle van de buiten ruimte en een leefbaardere en mensgerichte stad mogelijk.​​

"Op twee testlocaties hebben Smart Zones een enorm potentieel laten zien. De Smart Zone op het Gedempte Zuiderdiep verbetert de digitale toegang met gereserveerde laad- en losplek en is voorzien van een stroompunt voor gekoelde vrachtwagens, waardoor de uitstoot wordt verminderd. Ondertussen demonstreert de Smart Zone in de Haddingestraat een multifunctioneel ruimtegebruik: het laden/lossen gecombineerd met parkeren voor bewoners en fietsenstalling tijdens evenementen"

Sjouke van der Vlugt - Gemeente Groningen

sjouke.jpeg
Utrecht Greyscale Logo_300x_edited.png
Riga greyscale logo_300x_edited.png
FMP greyscale logo_300x_edited.png
Y!D greyscale logo_300x_edited.png
Groningen greyscale logo_300x_edited.png
Bucharest greyscale_300x_edited.png
Imoss greyscale logo_300x_edited.png
Logo mochrome white vertical_edited.png

Onze missie

Free the city! 

Wij geloven in een adaptieve stad waar de ruimte zich continu aanpast aan de behoeftes van bedrijven en mensen

De leefbaarheid van onze stad staat onder druk.

Ruimte in de stad is schaars en wordt alleen maar schaarser. Verschillende stakeholders willlen tegerlijkertijd dezelfde buitenruimte gebruiken.  De ruimte kan echter niet flexibel inspelen op veranderende behoeften en is oncontroleerbaar. Dit resulteert in afnemende leefbaarheid, inefficiënt gebruik van beschikbare ruimte en gevaarlijke situaties voor mensen. Vooral rond laad- en loszones is deze problematiek zeer duidelijk.

Twijnstraat_drukte_01_edited.jpg
Coding the Curbs - Illustratie.jpg

We hebben een slimmere aanpak nodig

Er komt een golf op ons af: de logistiek zal de komende 5 jaar met 40% groeien in de stadscentra. Met zo'n toename van voertuigbewegingen zal de werkwijze van "wie het eerst komt, het eerst maalt" niet standhouden. Onze enige optie is om de manier waarop we toegang verlenen tot de openbare ruimte te herzien. Voor chauffeurs zal "plaatsgarantie" zorgen voor een efficiëntere bedrijfsvoering en het aantal gereden kilometers kan zo met 20% worden verminderd. 

"Onze droom is om de manier waarop we onze openbare ruimte indelen te veranderen, van monofunctioneel naar multifunctioneel, van analoog naar digitaal en van statisch naar dynamisch."

Iskandar Tange - CEO & Co-founder

CTC Groningen-127_edited.jpg

+40%

verwachte groei van de stedelijke logistiek in de komende vijf jaar

-20%

km's gereden door logistieke voertuigen met onze oplossingen

functie mogelijkheden voor uw openbare ruimte

Klaar om de volledige capaciteit van de buitenruimte te benutten?

Wij zijn altijd op zoek naar vernieuwers en uitdagers. Mensen die het voortouw durven nemen en graag willen bijdragen aan het bouwen van de slimme stad. Plan een afspraak met ons team en kom in contact met ons.

bottom of page