top of page

Stakeholder engagement

Onze methode om impact te realiseren. Bewoners, ondernemers en lokale stakeholders betrekken om de context te begrijpen, kansen in kaart te brengen, de spelregels vast te stellen en gezamenlijk draagvlak te creëren.​

CTC Groningen-116.jpg

Wij creëren oplossingen die resoneren met de buurt en afgestemd zijn op de doelstellingen van de stad

Onze Werkmethode

Wij geloven dat bewoners en lokale bedrijven het kloppend hart van de stad zijn. Elke straat heeft zijn eigen verhaal met verschillende persoonlijkheden, wensen en eisen. Onze toewijding aan het transformeren van de publieke ruimte gaat verder dan enkel technologie - ze is geworteld in de overtuiging dat het uiteindelijk om de mensen draait.

Daarom kan echte impact alleen worden gerealiseerd door een mensgerichte aanpak. Stakeholder engagement staat centraal in elk project dat we uitvoeren. We werken nauw samen met onze eindgebruikers om de context te begrijpen, kansen te benutten, duidelijke voorwaarden te stellen en een gevoel van gedeeld eigenaarschap te creëren

CTC Groningen-126.jpg

01.

De context begrijpen

Bewoners zijn de antennes van de straat.

Elk project beginnen wij met het actief te luisteren naar de lokale bewoners, ondernemingen en logistieke bedrijven. Door hun dagelijkse ervaringen, wensen en zorgen te begrijpen, proberen wij ons in te leven in de complexiteit van de straat en de lokale context.

Methoden: Interviews, Enquêtes & Observaties

CTC Groningen-124.jpg

03.

Richtlijnen opstellen

We realiseren ons dat elke stad zijn eigen ambities en doelen heeft. Daarom werken we nauw samen met ambtenaren en interne belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de richtlijnen van de Smart Zone in lijn zijn met deze ambities. Deze richtlijnen zijn niet slechts regels om te volgen; ze dienen als een masterplan om te waarborgen dat onze oplossing daadwerkelijk een blijvende impact maakt.

Methoden: Stakeholder meetings en workshops

02.

Kansen in kaart brengen

Onze aanpak stopt niet bij het begrijpen van de context, maar richt zich op het ontdekken van kansen. In samenwerking met burgers, bedrijven en logistieke experts identificeren we gezamenlijk gebruiksscenario's voor onze Smart Zones die aansluiten bij de lokale wensen en behoeften. Op deze manier zorgen we ervoor dat de Smart Zones bijdragen aan de brede welvaart van het stedelijke ecosysteem.

Methoden: Co-creatie workshops.

Afternoon at the Fronteer-108.jpg

04.

Collectief draagvlak

Door stakeholders te betrekken bij de besluitvorming creëren we een collectief bewustzijn en draagvlak voor verandering. Deze gezamenlijke toewijding zorgt voor verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij bewoners, ondernemers en chauffeurs. Het moedigt hen aan actief deel te nemen aan de oplossing en inspireert hen om bij te dragen aan een leefbaardere stad.

Methoden: Onboarding en participatie sessies

CTC Groningen-127_edited.jpg
IMG_20220607_101941.jpg

05.

Realisatie

Nadat citizens engagement beslissingen heeft gevormd en collectief draagvlak heeft gecreëerd, kunnen we van start gaan met de implementatie van Slimme Zones. Onze rol stopt daar echter niet. We bieden voortdurende monitoringtools om de tevredenheid van gebruikers te beoordelen, zodat u snel kunt inspelen op veranderingen. Slimme Zones blijven flexibel en passen zich aan aan de behoeften van de stad. 

Klaar om de kracht van samenwerking te ontwaken?

Wij zijn altijd op zoek naar innovators en challengers. Wij zoeken mensen die vooruit durven te lopen en graag bouwen aan de slimme stad. Wij praten graag met je verder. Plan een meeting met ons team en kom meer van ons te weten.​

bottom of page