top of page
CTC_ICON_Opportunityscan_White.png

Opportunity scan

Een scan van de stad waarin de grootste kansen voor het programmeren van de straat in kaart worden gebracht en door middel van co-creatie met stakeholders use-cases worden gedefinieerd.

01
Intake meeting

Tijdens deze eerste meeting bepalen wij samen de scope en de ambitie. Hiermee zetten wij de eerste lijnen voor de scan uit.

02
Technical feasibility analysis

Vaststelling en selectie van de ideale case-study straat. Tijdens een beschouwing van de geselecteerde straat worden de verschillende digitale en fysieke functies geanalyseerd. Hiermee worden de mogelijkheden voor het coderen van de straat in kaart gebracht.

03
Co-creatie met 
stakeholders

Tijdens deze co-creatie workshop worden de verschillende mogelijkheden voor de digitalisatie van de straat verder vorm gegeven. In een creatieve setting worden de eerste concepten en usecases ontworpen die getest kunnen worden in de volgende fase.

bottom of page