top of page
Post top
  • Foto van schrijverIskandar Tange

Opportunity scan van Rotterdam


De ambitieuze stad

Het Rotterdam van de toekomst is compact, gezond en inclusief. In de stad zijn voorzieningen op loop en fietsafstand bereikbaar, is er veel groen, ruimte en activiteit. Het is bereikbaar, leefbaar en duurzaam. Maar dit aantrekkelijk beeld brengt een omvangrijke opgave met zich mee, waarbij de mobiliteitsvraag, zowel voor personen als goederen, een zeer dominante is.


Halverwege 2020 kregen wij de kans om samen met 010 op ontdekkingstocht te gaan hoe het programmeren van de straat bij kan dragen aan deze ambities. Samen met de Gemeente Rotterdam stelden wij onszelf de vraag: hoe kunnen we dynamisch beleid voeren om het bewoners- en mobiliteitsgeluk van de Rotterdammers te bevorderen?


Voor de Opportunity Scan hebben we 2 Rotterdamse straten als start genomen voor een eerste exploratie. Door een grondige analyse te doen zijn diverse kenmerken van de straat in kaart gebracht zoals: het gebruik, profiel, de ruimte en bewegwijzering. Samen met verschillende interviews werden zo de uitdagingen en kansen voor Coding the Curbs steeds duidelijker.


Succesvolle innovatie bedenk je niet voor, maar samen met de doelgroep. Daarom zijn 2 co-creatie sessies met stakeholders een belangrijk onderdeel geweest van dit project. Tijdens deze creatieve workshops hebben wij samen met 14 bewoners en bedrijven en de Gemeente Rotterdam de verschillende lokale uitdagingen gevalideerd en verrijkt. Daarnaast hebben de deelnemers samen met ons gewerkt aan het formuleren van kansen en het creeëren van concepten voor het digitaal coderen in Rotterdam.


Het resultaat: 8 heldere concepten voor Coding the Curbs, betrokken stakeholders en een duidelijke richting voor een volgende stap in de moderne stad aan de Maas.Comments


bottom of page