top of page

On Street Elements

Onze methode om impact te realiseren. Bewoners, ondernemers en lokale stakeholders betrekken om de context te begrijpen, kansen in kaart te brengen, de spelregels vast te stellen en gezamenlijk draagvlak te creëren.​

Foto_28.jpg

Naadloos hardware en digitalisering combinerend voor slimmere, veiligere straten.

Traffic Sign

Our Traffic Signs are integral to guiding users to their designated Smart Zones.

 

They provide clear, visible markers for areas reserved for parking, deliveries, and curbside pickups.

 

These signs work in tandem with our app, offering updates on availability and location of Smart Zones, helping users find their reserved spot quickly and efficiently.

Geofenced Area

Geofenced Areas define the boundaries of our Smart Zones, creating a virtual perimeter that is accessible through our app.

 

When you book a Smart Zone, you are granted access to these predefined areas for your specific use.

 

This technology ensures that each zone is used according to its booking, facilitating a smoother and more organized use of urban space.

Sensors

Sensors are embedded within each Smart Zone to detect the presence of vehicles and monitor occupancy.

 

These sensors provide real-time data to our system, ensuring that your reserved space is available upon arrival.

 

They play a crucial role in managing the flow of traffic and activities within Smart Zones, making your experience more seamless and hassle-free.

Smart Sign

The Smart Sign allows you to check its availability on location by giving an overview or booking status.

 

Powered by Solar Energy and equipped with an eye-catching display, the Smart Sign enables more flexibility and acces-sibility.

 

It is a premium function that is available with our premium and ultimate package, enhancing user experience significantly, making urban navigation easier than ever.

Iphone Standing.jpg
CTC Groningen-123_edited.jpg

Verkeersborden

Onze verkeersborden zijn essentieel om gebruikers naar hun aangewezen Smart Zones te leiden. Ze bieden duidelijke, zichtbare markeringen voor gebieden gereserveerd voor parkeren, leveringen en afhaalpunten aan de stoeprand. Deze borden werken samen met onze app, die updates biedt over de beschikbaarheid en locatie van Smart Zones, en helpen gebruikers snel en efficiënt hun gereserveerde plek te vinden.

Geofence Gebieden

Geofence gebieden definiëren de grenzen van onze Smart Zones, waardoor een virtuele omtrek ontstaat die toegankelijk is via onze app. Wanneer je een Smart Zone boekt, krijg je toegang tot deze vooraf gedefinieerde gebieden voor jouw specifieke gebruik. Deze technologie zorgt ervoor dat elke zone wordt gebruikt volgens zijn boeking, wat leidt tot een soepeler en meer georganiseerd gebruik van de stedelijke ruimte.

Foto_21.jpg
Iphone Standing.jpg
cf19a2f0-fb28-4ea4-b8db-0c12ebb86981 2.JPG

Sensoren

Sensoren zijn ingebed in elke Smart Zone om de aanwezigheid van voertuigen te detecteren en de bezetting te monitoren. Deze sensoren leveren realtime gegevens aan ons systeem, zodat je gereserveerde plek bij aankomst beschikbaar is. Ze spelen een cruciale rol bij het beheren van de verkeersstroom en activiteiten binnen Smart Zones, waardoor je ervaring naadlozer en zonder gedoe verloopt.

Smart Sign

Het Smart Sign stelt je in staat om een Smart Zone van tevoren te reserveren of de beschikbaarheid ter plaatse te controleren. Aangedreven door zonne-energie en uitgerust met een opvallend display, biedt het Smart Sign meer flexibiliteit en toegankelijkheid. Het is een premium functie die beschikbaar is met ons premium en ultieme pakket.

Foto_24(1).jpg

Wil je het persoonlijk komen bekijken?

bottom of page